Milik ALLAH di langit dan di bumi


"Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi ALLAH. Sesungguhnya, ALLAH Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah, 2:110)

"Dan kepunyaan ALLAH-lah timur dan barat; maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah ALLAH. Sesungguhnya ALLAH Maha Luas (rahmat-NYA), lagi Maha Mengetahui." (al-Baqarah, 2:115)

"ALLAH Pencipta langit dan bumi, dan bila DIA berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu; maka (cukuplah) DIA hanya mengatakan kepadanya, 'Jadilah!', lalu jadilah ia." (al-Baqarah, 2:117)
0 Responses