Kisah Mus'ab bin Umair R.A.  • Remaja Quraisy yang kacak dan hidup mewah.
  • Meninggalkan kemewahan setelah pengislamannya. Sabda Nabi SAW, "Dahulu, ketika aku melihat Mus'ab, tidak ada siapapun yang dapat menandinginya dalam memperoleh kesenangan daripada orang tuanya; kemudian ditinggalkan semua itu demi cintanya kepada ALLAH dan Rasul-NYA."
  • Mendapat tentangan yang hebat daripada ibunya sendiri, Khunas binti Malik ~ Dikurung ibunya di satu tempat terpencil di rumahnya sebelum mencari perlindungan di Habsyah.
  • Menjadi duta Rasulullah ke Madinah ~ mengajarkan agama kepada orang Ansar; mengajak orang lain kepada ALLAH; mempersiapkan Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah.
  • Di Madinah, menjadi tetamu di rumah As'ad bin Zararah  ~ Dengan As'ad, mengunjungi kabilah-kabilah dari rumah ke rumah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. 
  • Ditentang Usaid bin Hudhair (kepala suku kabilah Abdul Asyhal di Madinah) namun akhirnya, Usaid bersaksi bahawa tiada TUHAN yang diabdikan diri melainkan ALLAH setelah mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca Mus'ab. Diikuti dengan pengislaman Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin 'Ubadah.
  • Menjadi pembawa bendera sewaktu Perang Uhud - syahid di pertempuran Uhud.
Labels: | edit post
0 Responses