Takwa (ii)


... kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut yang berterusan, selalu berwaspada (hati-hati) jangan sampai terkena duri di jalanan...

(Sayyid Qutbh, Fi Zhilalil Quran)

"Hai, orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada ALLAH dengan sebenar-benar takwa kepada-NYA; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (ali-Imran, 3:102)
 
0 Responses