Jalan mencapai takwa ...Muroqobah ~ merasa keagungan ALLAH pada setiap saat dan ketika, di samping merasa ALLAH sentiasa bersama pada waktu sepi dan ketika orang banyak.

...meyakini bahawa... 

ALLAH sentiasa dekat (bersama) dengannya.
ALLAH melihat dan mendengar setiap apa yang diperbuat dan diperkata.
ALLAH mengetahui sesuatu yang terlihat dan tersembunyi.

Ihsan ~ "Hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat ALLAH; dan sekiranya kamu tidak boleh melihat ALLAH, maka sesungguhnya ALLAH melihat kamu." (H.R. Muslim)

# Tarbiah Ruhiyah, Dr. Abdullah Nashih Ulwan.
Labels: | edit post
0 Responses