Mujahadah


Motivasi pagi buat diri yang selalu lupa...

Daripada Abu Hurairah R.A., bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ALLAH berfirman, 'Tidaklah seorang hamba-KU mendekat kepada-KU dengan sesuatu yang lebih AKU sukai selain daripada amalan-amalan wajib; dan seorang hamba-KU sentiasa mendekat kepada-KU dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga AKU mencintainya. Apabila AKU telah mencintainya, maka AKU-lah yang menjadi pendengarannya; dan sebagai tangan yang digunakan untuk memegang; dan kaki yang dipakai untuk berjalan; dan apabila dia memohon kepada-KU, pasti AKU kabulkan; dan jika berlindung kepada-KU, pasti AKU lindungi,'." (H.R. Imam Bukhari).

# Tarbiah Ruhiyah, Dr. Abdullah Nashih Ulwan.
0 Responses