Nabi dan RasulNabi 
 • Seorang lelaki yang merdeka; menerima wahyu daripada ALLAH; tidak ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang lain.
 • Jumlah : 124,000 orang.
Rasul
 • Seorang lelaki yang merdeka; mendapat wahyu daripada ALLAH; ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang lain.
 • Jumlah : 313 orang.
 • Rasul yang wajib diketahui : 25 orang.
 1. Adam A.S.
 2. Idris A.S.
 3. Nuh A.S.
 4. Hud A.S.
 5. Saleh A.S.
 6. Ibrahim A.S
 7. Lut A.S.
 8. Ismail A.S.
 9. Ishak A.S.
 10. Yaakub A.S.
 11. Yusof A.S.
 12. Ayub A.S.
 13. Syuib A.S.
 14. Musa A.S.
 15. Harun A.S.
 16. Zulkifli A.S.
 17. Daud A.S.
 18. Sulaiman A.S.
 19. Ilyas A.S.
 20. Ilyasa' A.S.
 21. Yunus A.S.
 22. Zakaria A.S.
 23. Yahya A.S.
 24. Isa A.S.
 25. Muhammad SAW
 • Ulul 'Azmi : 5 orang (NIMIM)
 1. Nuh A.S.
 2. Ibrahim A.S.
 3. Musa A.S.
 4. Isa A.S.
 5. Muhammad SAW
Labels: | edit post
0 Responses